What we do

Our goal

 • Safe and healthy base
 • Self-sufficient
 • Reception and acceptance of disabled people
 • Strucutral local solution

Read more about it here

Knowledge & Special projects

 • Nutrition
 • Training
 • Accompany

Read more about it here

Material support

 • Outdoor design
 • Vegetable gardens and food tunnels
 • (Re)construction of school buildings
 • Water tanks
 • Clothing, toys and teaching materials

Read more about it here

Our approach

 • Safety
 • Nutrition & hygiene
 • Professionalism
 • Financial Independence
 • (Not just) let go

Read more about it here

Wat wij doen

Ons doel

Veilige en gezonde basisZelfredzaamheidOpvang en acceptatie gehandicaptenStructurele lokale oplossing

Lees er hier meer over!

Onze aanpak

VeiligheidVoeding & hygiëneProfessionaliserenFinanciële zelfstandigheid(Niet zomaar) loslaten

Lees er hier meer over!

Kennisontwikkeling & Speciale projecten

VoedselOpleidenBegeleiden

Lees er hier meer over!

Materiële steun

Inrichting buitenruimteGroentetuinen & food tunnels(Ver)bouw schoolgebouwWatertanksKleding, speelgoed en lesmateriaal

Lees er hier meer over!

News