Disabled centers

Naast jonge kinderen zijn verstandelijk gehandicapten een zeer kwetsbare doelgroep in Zuid-Afrika. Omdat zij vaak uit de townships verbannen worden of ‘verstopt’ worden in huis, zorgt Bambanani voor gespecialiseerde dagopvang en onderwijs. Dat doen we middels 2 centra:  Phurulenke Ability Center in Mashishimale, en Thabelang Disabled Center in Makhushane.


Phurulenke Ability Center

Phurulenke was het eerste project van Bambanani voor mensen met een handicap en sinds 2013 onder onze vleugels. Hier zijn al grote stappen gezet, maar het einddoel nog niet bereikt.

De huidige groep van 23 learners en het onderwijsteam onder leiding van Principal Grace Mashale heeft de beschikking over een geheel nieuw gebouw met tal van voorzieningen, maar ook een eigen groentetuin, fruitbomen, speeltoestel en Moringa plantage.

Hard gewerkt wordt er aan het duurzaam zelfstandig maken van dit centrum, waarbij een zogenaamde Grant (overheidssubsidie) van groot belang is.


Thabelang Disabled Center

Deze dagopvang biedt een liefdevol thuis aan 56 lichamelijk- en geestelijk gehandicapten. Principal Mavis Malongani en haar team doen dat nu nog onder vrij primitieve omstandigheden. Er valt dus veel te winnen! In de eerste plaats is de huidige bebouwing hard aan renovatie en vernieuwing toe. Maar ook de voedsel- en watervoorziening, het sanitair en de groentetuin vragen aandacht, net als het onderwijs zelf. Daarbij is veel synergie mogelijk met Phurulenke; de teams kunnen volop van elkaar leren.

Kortom, veel uitdagingen, maar met de hulp van onze trouwe ambassadeurs moet het zeker lukken om ook van dit project een succes te maken.

Ons doel

 • Veilige en gezonde basis
 • Zelfredzaamheid
 • Opvang en acceptatie gehandicapten
 • Structurele lokale oplossing

Lees er hier meer over

Onze aanpak

 • Veiligheid
 • Voeding & hygiëne
 • Professionaliseren
 • Financiële zelfstandigheid
 • (Niet zomaar) loslaten

Lees er hier meer over

Kennisontwikkeling & Speciale projecten

 • Voedsel
 • Opleiden
 • Begeleiden

Lees er hier meer over

Materiële steun

 • Inrichting buitenruimte
 • Groentetuin en foodtunnels
 • Watertanks
 • (Ver)bouw schoolgebouw
 • Lesmateriaal

Lees er hier meer over

Nieuws