Materiële steun


Inrichting buitenruimte

De veilige en gezonde basis die we de kinderen willen bieden, begint met de inrichting van de buitenruimte. Daarbij horen onder meer een grondige schoonmaak van het terrein, een solide hekwerk en veilige speeltoestellen. Hoe gezonder de kinderen zich voelen, hoe intensiever ze die speeltoestellen gebruiken. Mooi om te zien hoe de gezonde voeding op onze scholen direct wordt omgezet in vrolijke energie!


Groententuin en food tunnels

Door zelf groenten te kweken kunnen de scholen hun leerlingen een gezonde maaltijd voorzetten. Het eventuele overschot aan groenten mogen ze verkopen. Om de gewassen te beschermen tegen de felle zon leggen we speciale foodtunnels aan, die niet het felle zonlicht maar wel de wind doorlaten. Ook dieren en veel schadelijke insecten houden we zo op afstand. De gewassen in de foodtunnel groeien in speciale, waterzuinige zakken. Hierdoor verbruiken ze maar een kwart van het water dat planten in de volle grond nodig hebben. In de groentetuinen zelf groeien onder andere spinazie, tomaten, prei, pompoenen, uien, rode bieten en wortels.


Watertanks

Water is in Zuid-Afrika niet overal (gemakkelijk) beschikbaar. Door op het schoolterrein een watertank te bouwen, hebben ze direct toegang tot schoon water. Dit is zowel essentieel voor goede hygiëne als voor het bereiden van voedsel en het bewateren van de groentetuinen. Bovendien maakt deze watervoorziening het mogelijk om de onhygiënische long drops te vervangen door flushing toilets.


(Ver)bouw schoolgebouw

De oorspronkelijke gebouwtjes zijn vrijwel altijd te klein en niet geïsoleerd tegen hitte en kou. Deuren en ramen ontbreken vaak en het dak lekt. Een belangrijk deel van onze funding is dan ook bestemd voor het verbeteren, uitbreiden en waar nodig vernieuwen van de schoolgebouwen. Daarbij zorgen we ervoor dat ze voldoen aan de specifieke criteria van het Social Development Department om voor een structurele subsidie in aanmerking te komen. Dat betekent dat de school minimaal twee klaslokalen heeft, flushing toilets, een keuken en een ziekenboeg.


Kleding, speelgoed en lesmateriaal

Mutsjes en truien. Springtouwen, knuffels en voetballen. Ballonnen, pennen en papier. Door het jaar heen krijgen we veel kleding, speelgoed en lesmateriaal van onze Vrienden. Het is altijd weer een feest om deze spullen op de scholen uit te delen!


Ons doel

 • Veilige en gezonde basis
 • Zelfredzaamheid
 • Opvang en acceptatie gehandicapten
 • Structurele lokale oplossing

Lees er hier meer over

Onze aanpak

 • Veiligheid
 • Voeding & hygiëne
 • Professionaliseren
 • Financiële zelfstandigheid
 • (Niet zomaar) loslaten

Lees er hier meer over

Kennisontwikkeling & Speciale projecten

 • Voedsel
 • Opleiden
 • Begeleiden

Lees er hier meer over

Nieuws