Bouwen aan een eigen organisatie in Zuid-Afrika

Bouwen aan een eigen organisatie in Zuid-Afrika

1 juli 2022

Zoals een goed manager zichzelf overbodig maakt, zo willen de Vrienden van Bambanani de scholen én de Bambanani-organisatie in Zuid-Afrika duurzaam zelfredzaam maken. Hiervoor is een lokale, Zuid-Afrikaanse non-profit organisatie opgezet: de Bambanani Community Development Organization (BCDO). We werken hard aan het verder vormgeven van de BCDO en hopen dit jaar de teambezetting op orde te hebben, met coördinatoren op de volgende terreinen:

  • Onderwijs
  • Landbouw
  • Gezondheid
  • Sport
  • Scholen
  • Admin

Ook het zwaartepunt van de fundraising moet in de komende jaren verschuiven van Nederland naar Zuid-Afrika. Gelukkig zien we dat steeds meer lokale partijen het nut en de noodzaak van het Bambanani-werk erkennen en financieel ondersteunen!