Ons doel


Veilige & gezonde basis

Gelukkig zijn er lokale vrijwilligers die zich het lot van de 0 tot 6-jarigen in de townships aantrekken. Die met de start van een Day Care Center het gat proberen te dichten dat de Zuid-Afrikaanse overheid laat liggen. Kinderen die naar een Day Care Center gaan, lopen minder risico op ondervoedingsziekte en misbruik. Krijgen meer ruimte om te dromen en betere kansen om die dromen waar te maken. De Vrienden van Bambanani ondersteunen deze initiatieven dan ook van harte!


Zelfredzaamheid

Bambanani helpt de lokale initiatiefnemers om hun Day Care Centers en de gehandicapten-opvang stap voor stap financieel gezond te maken. Dat doen we met materiële steun, kennisontwikkeling en speciale projecten. Inmiddels staan de eerste 16 Day Care Centers al op eigen benen. Dat betekent structureel een gezonde en veilige opvang voor 1360 kinderen. Daar worden we blij van!


Opvang & acceptatie gehandicapten

Veel Zuid-Afrikanen zien een handicap als straf van God. Gehandicapten worden daarom vaak verstoten of thuis ‘verstopt’. Hun kansen op een betere toekomst liggen dicht bij nul. Daarom spant Bambanani zich in voor gespecialiseerde dagopvang en onderwijs voor gehandicapten. En werken we tegelijkertijd aan een betere acceptatie van deze extra kwetsbare groep.


Structurele lokale oplossing

De Vrienden van Bambanani helpen niet vanuit liefdadigheid, maar vanuit de overtuiging dat dit lokale probleem om een structurele lokale oplossing vraagt. Dat doen we door ‘onze’ Day Care Centers stap voor stap zelfredzaam te maken. En door een sterke, lokale Non-Profit Organisatie (NPO) te bouwen. Deze ‘Bambanani Community Development Organization’ volgt de ontwikkelingen ter plekke, komt in actie zodra dat nodig is en fungeert als werkgever van alle plaatselijk betrokkenen zoals de field- en bouwcoördinatoren.

Onze aanpak

 • Veiligheid
 • Voeding & hygiëne
 • Professionaliseren
 • Financiële zelfstandigheid
 • (Niet zomaar) loslaten

Lees er hier meer over

Kennisontwikkeling & Speciale projecten

 • Voedsel
 • Opleiden
 • Begeleiden

Lees er hier meer over

Materiële steun

 • Inrichting buitenruimte
 • Groentetuin en foodtunnels
 • Watertanks
 • (Ver)bouw schoolgebouw
 • Lesmateriaal

Lees er hier meer over

Nieuws