Over ons

De Vrienden van Bambanani zetten zich al sinds 2005 in voor een betere toekomst voor de jongste generatie van Zuid-Afrika. Wij zijn een ANBI geregistreerde stichting en voor onze financiële en bestuurlijke verantwoording verwijzen wij graag naar transparante-anbi.nl. Onder het kopje “Wat wij doen” in het menu staat een uitgebreide omschrijving van onze activiteiten. Maar wie zijn wij? Lees het hieronder in de functieomschrijvingen en bekijk het smoelenboek!

Bambanani telt inmiddels 69 scholen waar samen 4200 leerlingen een plek en goede verzorging gevonden hebben. De kinderen kunnen er spelen, dromen en leren én krijgen er dagelijks een gezonde maaltijd. De leerkrachten op de Bambanani-schooltjes worden door de Stichting opgeleid en begeleid zodat zij met vertrouwen een toekomst met nieuwe perspectieven tegemoet zien.

Bambanani streeft ernaar om elke school zo snel als mogelijk zelfstandig en zelfvoorzienend te maken. Dat kan als de scholen voldoen aan de voorwaarden om subsidie te verkrijgen van de Zuid-Afrikaanse regering. Hierover leest u meer verderop in de tekst.

Project- en investeringsmanager

Ed Rakhorst is onze project- en investeringsmanager. Als projectmanager slaat Ed de brug tussen het bestuur en de activiteiten en organisatie in Zuid-Afrika. Hij reist meerdere malen per jaar naar Phalaborwa en adviseert en rapporteert aan het bestuur over nieuwbouw of uitbouw van scholen, over de stand van zaken op de plantages, de aanleg van een watertank, etc. Op basis van zijn rapportage en advies bepaalt het bestuur de activiteiten voor de korte en middellange termijn. Als investeringsmanager bezoekt Ed, meestal op uitnodiging, diverse Nederlandse organisaties en bijeenkomsten om te vertellen over de activiteiten van Bambanani. Met als doel meer fans en ambassadeurs, in de hoop om zo ook meer sponsoren te kunnen enthousiasmeren.

Bouwcoördinator

Onze lokale bouwcoördinator Monique Kruger stuurt alle bouwprojecten ter plekke aan. Zij signaleert welke onderhoudswerkzaamheden nodig zijn en brengt de projectmanager daarvan op de hoogte. Na akkoord van het bestuur verzorgt zij de aanbesteding, de aanvraag van de benodigde vergunningen en bewaakt ze de uit te voeren (bouw)werkzaamheden.

Vrienden

Bambanani heeft een grote groep Vrienden! We zijn blij met ‘onze oma’s in Noord-Brabant en Gelderland, die iedere dag een nieuw mutsje breien. Met bedrijven als Jumbo Supermarkten, Hutten en DSM, die investeren in de aanplant van Moringabomen en scholen. Ze helpen ons om ondervoedingsziekte te bestrijden. Met kinderen als Sam en Jessie, die op school embracelets en vruchtensap verkopen voor Bambanani. Alle Vrienden, klein en groot, zijn van harte welkom!

Bestuur

Het bestuur van Bambanani zetelt in Nederland en bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden. De bestuursleden grijpen iedere mogelijkheid aan om (op eigen kosten) naar Zuid-Afrika te reizen en de ontwikkelingen ter plaatse te bekijken. Waar mogelijk steken ze zelf graag hun handen uit de mouwen, door bijvoorbeeld te helpen bij het bouwen van food tunnels en de installatie van watertanks. En natuurlijk genieten ze dan volop van het contact met kinderen; er is niets mooier dan hun blije lach!

De mensen achter Bambanani

Project- en investeringsmanager:

Ed Rakhorst

Ed Rakhorst

Project- & investeringsmanager

Werken aan de projecten van Bambanani, zowel in Nederland als Zuid-Afrika, geeft zoveel voldoening en energie! Talentontwikkeling van kinderen en onderwijzeressen, werken aan zelfvoorzienendheid van al onze 69 scholen en realisatie van Bambanani gerelateerde projecten die bijdragen aan een lokaal inkomen, dat is wat het om gaat. Hartstikke nodig, belangrijk bovendien en succes smaakt naar meer…. Een dikke Zuid-Afrikaanse glimlach, daar doe ik het voor!

Bouwcoördinator:

Monique White Kruger

Monique White Kruger

Bouwcoördinatrice

Monique is onze bouwcoördinator ter plekke. Ze tekent de plannen voor de
nieuwe scholen of aanpassingen aan bestaande gebouwen uit in AutoCAD. Monique
is tevens eigenaar van Kena Projects.

Lokale organisatie Bambanani Community Development Organization (BCDO)

Pinkie Khosa

Pinkie Khosa

Operations manager

Pinkie Khosa is verantwoordelijk voor de implementatie van de Bambanani visie in Zuid-Afrika. Ze spreekt acht gangbare Afrikaanse talen en kan daardoor contact onderhouden met de principals van alle scholen. Ze adviseert de scholen bij het aanvragen van subsidie bij het Social Development Department. Ook begeleidt Pinkie de voedselprogramma’s en traint ze de onderwijzeressen.

Tendai Mabunda

Tendai Mabunda

Project manager

Tendai bezoekt de Bambanani-scholen, brengt in kaart waar behoefte aan is en corrigeert daar waar nodig. Het begeleiden van de scholen vraagt om geduld en herhaling. Ook begeleidt Tendai de principals en teachers als het gaat om onderwijs, het telen van groente in de eigen schooltuin en sport.

Bas van de Nobelen

Bas van de Nobelen

Secretaris

In november 2012 ben ik geïnspireerd geraakt door het werk van Bambanani tijdens
een oriënterende reis in Zuid Afrika. Sindsdien maak ik deel uit van het bestuur. Dat
doe ik met volle overtuiging en enthousiasme. Wat ik mooi vind aan Stichting
Vrienden van Bambanani is dat we in projecten investeren die door de lokale
bevolking gerealiseerd worden. Mede hierdoor stimuleren we de lokale micro-
economie. Doordat we een lange termijn visie hebben bouwen we echt aan de
jongste en toekomstige generatie van Zuid Afrika. Het is geweldig om elk jaar met
eigen ogen te kunnen zien hoe de schooltjes beter worden en de kinderen gezonder!

Jan van Erp

Jan van Erp

Bestuurslid

Mooi om een bijdrage te kunnen leveren aan het fantastische werk van de Bambanani club. Samen met een team van gedreven mensen heb ik het gevoel voor de jongere generatie in het werkgebied rond Phalaborwa echt een verschil te kunnen maken. De laatste jaren hebben we stappen gezet in de ontwikkeling naar een meer professionele organisatie, dat begint nu zijn vruchten af te werpen en we gaan meer en meer “growing dreams” waarmaken. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Kim van der Heijden

Kim van der Heijden

Voorzitter

De tranen liepen over mijn wangen bij mijn eerste (spontane) bezoek aan een
schooltje in Phalaborwa; dit was zó anders dan bij mijn eigen kinderen. En ik wist:
aan deze fantastische stichting wil ik graag een actieve bijdrage leveren!

Flip de Jongh

Flip de Jongh

Penningmeester

Sinds de oprichting van de Stichting Vrienden van Bambanani in 2005 ben ik een trouwe volger geweest van al het mooie werk dat deze stichting doet voor de jongste jeugd. Ik vind het dan ook een grote eer om vanaf 2007 als bestuurslid en vanaf 2015 als penningmeester mijn steentje bij te dragen. Door onze directe contacten aldaar en de regelmatige bezoeken van het bestuur (op eigen kosten), kunnen wij daadwerkelijk iets voor deze kinderen betekenen. Ze hebben het o zo nodig. We hopen dan ook op uw financiële support te kunnen blijven rekenen.

Nieuws