Scholen

De Vrienden van Bambanani zetten zich vanaf 2005 in voor het welzijn van kwetsbare kinderen in en rond de plaats Phalaborwa (Zuid-Afrika). Inmiddels telt het Bambanani netwerk 89 scholen met bijna 5.000 kinderen die elke dag deze scholen bezoeken.

Samen met de 389 medewerkers op de verschillende scholen ontvangen deze kinderen een dagbesteding, onderwijs, ontbijt en een warme maaltijd, maar vooral aandacht en interactie.

Het streven is om alle scholen naar een duurzame zelfredzaamheid te ontwikkelen. Een traject wat gemiddeld zo’n 6-7 jaar duurt, en dat vorm krijgt aan de hand van het Bambanani 5-stappenplan. Hoe dat precies in zijn werk gaat, lees je hier.

Alle hoofden van de Bambanani scholen zijn verenigd in de leadershipgroup, waar onder aanvoering van Florina (Lekang school) maandelijks:

 • kennis uitgewisseld wordt
 • ervaringen gedeeld worden
 • gemeenschappelijke problemen aangepakt worden
 • steun aan elkaar wordt gegeven
 • een vangnet is voor scholen die in de problemen zitten
 • het gevoel leeft dat we samen veranderingen realiseren.

Voor kennis en advies kunnen deze scholen altijd terecht bij de Vrienden van Bambanani, waarbij een centrale rol is weggelegd voor Pinky Khosa en Nyeleti Hlungwane. Biede dames opereren vanuit het hoofdkantoor en hebben dagelijks contact met de scholen.

Ons doel

 • Veilige en gezonde basis
 • Zelfredzaamheid
 • Opvang en acceptatie gehandicapten
 • Structurele lokale oplossing

Lees er hier meer over

Onze aanpak

 • Veiligheid
 • Voeding & hygiëne
 • Professionaliseren
 • Financiële zelfstandigheid
 • (Niet zomaar) loslaten

Lees er hier meer over

Kennisontwikkeling & Speciale projecten

 • Voedsel
 • Opleiden
 • Begeleiden

Lees er hier meer over

Materiële steun

 • Inrichting buitenruimte
 • Groentetuin en foodtunnels
 • Watertanks
 • (Ver)bouw schoolgebouw
 • Lesmateriaal

Lees er hier meer over

Nieuws