Nieuwe oplossing voor nieuwbouw kleinere scholen!

Nieuwe oplossing voor nieuwbouw kleinere scholen!

8 januari 2018

De zoektocht naar hulp op maat is geen vastomlijnd stramien. Nadenken, testen, overleggen, een concept-idee bedenken en dan fine-tunen… Maar het is gelukt!

Door een vergunning aan te vragen voor een hele nieuwe school en vervolgens maar de helft van de school te bouwen wordt een gezonde basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van deze school. Zo komt het volledige terrein ter beschikking, wordt het hekwerk alvast op de ruimere maat aangelegd en is toch een school beschikbaar waarbij voldoende aandacht is gegeven aan een opleidingslokaal, een goede keuken, hygiëne middels het toiletgebouwtje en een veilige voedselopslag. In een latere fase kan de school dan uitgebreid worden met een extra klaslokaal, een office en sick bay. Hierdoor ontstaat alsnog de complete school.

Vaak zien we dat er al een soort van gebouwtje aanwezig is, bestaande uit een of meerdere ruimtes. Die ͚oude͛ ruimtes doen dan in eerste instantie dienst als offce en sick bay, waardoor wel aal benodigde faciliteiten aanwezig zijn voor de officiele registratie als Day Care Center. Ook kan al met een redelijke mate van succes aanspraak gemaakt worden op een Grant (overheidssubsidie). Tegelijkertijd heeft de school de kans zich verder te ontwikkelen en is de verwachting dat deze positieve ontwikkelingen zorgen voor een ͚flow͛, waardoor waardering groter wordt, de school aantrekkelijker en het succes als vanzelf en gevolg is.

Het blijft niet alleen bij plannen. Met deze eerste Phase 1 school wordt namelijk nog dit jaar gestart in Lulekani. En wel op de Hlayasani school. Later meer…