Benefitdiner 2016 Bambanani groot succes!

Benefitdiner 2016 Bambanani groot succes!

18 november 2016

Bambanani Benefietdiners groot succes! Op 9 en 10 november jl. hebben de jaarlijkse benefietdiners van Bambanani plaatsgevonden. In de prachtige kunstzinnige omgeving van Interart Beeldentuin & Gallery werden de smaakpapillen flink geprikkeld. Het waren twee fantastische avonden met prachtige gerechten, korte, informerende speeches, veel aandacht voor ieders eigen netwerk en dat alles in een fantastische sfeer met fijne mensen.

 

Daarnaast is er ook een zeer mooi bedrag opgehaald voor Bambanani’s activiteiten in Afrika; dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd! Graag praten we u verder bij over onze activiteiten, want iedere bijdrage moet natuurlijk op een verantwoorde manier worden uitgegeven. Dus; wat hebben we gedaan met de opbrengsten van afgelopen jaar? En wat zijn onze plannen voor 2017? U leest het hieronder.

NIEUWBOUW SCHOLEN

 

In 2016 is een nieuwe school gebouwd in Namakgale, luisterend naar de naam ELC Boitumelo (ELC staat voor early learning centre). Deze school met 43 kinderen wordt gerund door Principal Tiny en haar staf. Op een locatie vlakbij haar huis (waar ook de oude school gehuisvest was) is een nieuwe school verrezen, met watertank en foodtunnel. Ook in 2017 zal Bambanani een geheel nieuwe school bouwen. Deze keer ook in Namakgale, waarbij ELC Ditebogo verhuist van een bijgebouw bij de lokale kerk naar een eigen school. Het tekeningenpakket is klaar, de grond is beschikbaar, er is toestemming van de gemeente en de financiering is bijna rond. Deze school telt momenteel 66 kinderen en heeft behoorlijke potentie en groeiplannen.

NIEUWBOUW SCHOOL MENSEN MET EEN BEPERKING

In 2016 is ook de nieuwbouw gerealiseerd van het Phurulenke Disabled Project in Mashishimale. Een veilige plek voor mensen met een handicap. Momenteel biedt deze school een dagopvang aan 20 mensen. Door de aanleg van een groentetuin, een foodtunnel, een watertank en de geplande boomplantage (2017) en zorgboerderij (2017) wordt Phurulenke een centrum waar dagbesteding op een mooie manier wordt ingevuld. Talentontwikkeling voor deze kwetsbare groep is oh zo belangrijk en gelukkig wordt dat onderkend door het Social Development Department van de Limpopo provincie, waardoor een overheidssubsidie in het verschiet ligt (verwachting april ‘17).

 

 

FOODTUNNELS

Natuurlijk is er ook aandacht besteed aan de aanleg van Foodtunnels. Een foodtunnel is eigenlijk een soort kas, gemaakt van plastic pijpen, overspannen met een geweven net waar wind doorheen gaat. De zilverkleurige draden zorgen voor het terugkaatsen van het zonlicht. In deze foodtunnel wordt “bovengronds” groente geteeld in plastic zakken waardoor erg veel kostbaar water wordt bespaard. Het dagelijks water geven heeft een lerend effect, evenals het dagelijks oogsten en eten uit eigen tuin. In Zuid-Afrika groeit groente het hele jaar door. Foodtunnels zijn in 2016 gebouwd bij de volgende scholen: ELC Matschokwane en ELC Mmanabe in Mashishimale, ELC Mpemonate en ELC Thuto Kelesedi in Makhushane, ELC Cornetty in Humulani en ELC Gingirikri in Lulekani.

 

 

WATERTANKS

Water, of beter gezegd, het gebrek aan water is natuurlijk een blijvend probleem in Zuid-Afrika. De enorme droogte van 2015-2016 heeft geen goed gedaan aan het land. Watertanks vormen daarom een welkome oplossing, los van de enorme investeringen die er momenteel gedaan worden in Limpopo. Nog voor het einde van het jaar zal de nieuwe waterleiding met 3 tot 4 maal zoveel druk in gebruik worden genomen voor de gebieden Namakgale en Lulekani. Toch is het nodig om in geval van droogte of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van water een buffer aan te leggen en dat doet Bambanani door watertanks te installeren van 2500 liter per stuk. Het komt nog wel eens voor dat er overdag geen water beschikbaar is of dat de druk te laag is, maar leert de ervaring dat dit ‘s avonds tussen 18.00 en 20.30 weer wel het geval is; een goede tijd dus om de watertank weer te vullen. In 2016 zijn door Bambanani, in samenwerking met de NDA (National Department of Agriculture) 4 watertanks geïnstalleerd bij de volgende scholen: ELC Eugene Janssen in Mashishimale, ELC Gingirikari in Lulekani, ELC Lekotsi in Selwane en ELC Majeje in Majeje.

 

OPBRENGST LOTERIJ 2016

Met de opbrengst van de loterij van de benefiet avonden van 2016 zal in eerste instantie een hekwerk worden gebouwd rondom de Pfukani school in Namakgale. Dit is een school in een van de slechtere wijken van Namakgale, waar gelukkig wel stromend water aanwezig is. De school telt 43 kinderen en heeft een klein klaslokaal en een buitenkeuken. Nadat het hekwerk geïnstalleerd is, kan een start gemaakt worden met de aanleg van een groentetuin en een foodtunnel, waardoor in ieder geval uit eigen tuin gegeten kan gaan worden. Later zal bekeken worden hoe de aanleg van toiletten (flushing) en de uitbereiding van de school te hand genomen kan worden.

 

OPBRENGST DINERS 2016

Een deel van de opbrengst van de diners van 2016 zal samen met andere giften en de bijdrage van Wilde Ganzen* de basis vormen voor de nieuwbouw van de Ditebogo school in Namakgale.

 

HOOFDPRIJS LOTERIJ

De hoofdprijzen in de loterij zijn gewonnen door Thomas Houwen & Mascha van Zijl en door Fred van Hooff. Laatstgenoemde is ook als sponsor van de benefietdiners verbonden aan Bambanani, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het winnende lot privé door Fred is gekocht. Natuurlijk wensen we de gelukkige winnaars een bijzondere reis en verblijf toe op Sefapane Lodges & Safaris en Unembeza Boutique Lodge. Deze beiden stelden haar accommodatie om niet beschikbaar.

SPONSORING

De kracht van het Bambanani diner is dat op de achtergrond iedereen vrijwillig haar medewerking verleent:

– Cateraar Tjeu Verhappen van Trends & Classics (www.trendsnclassics.nl) ;
– Slagerij Fred van Hooff levert het vlees (volg op http://www.Facebook.com > Slagerij van Hooff);
– Sligro levert de ingrediënten voor het diner (www.sligro.nl);
– Interart Beeldentuin & Gallery stelt haar locatie ter beschikking (www.interart.nl);
– Bavaria zorgt voor bier en frisdrank (www.Bavaria.com);
– Sefapane Lodges & Safaris (www.sefapane.co.za) en Unembeza Boutique Lodge
(www.unembeza.com) verzorgen de hoofdprijzen voor de loterij;
– Strijbosch Witgoed uit Nistelrode leent ons de beeldschermen (www.strijbosch.nl).

HARTELIJK DANK NOGMAALS AAN

ALLE SPONSOREN, VRIJWILLIGERS EN BEZOEKERS!