Zuid-Afrikaanse overheid erkent opleidingstak Bambanani

Zuid-Afrikaanse overheid erkent opleidingstak Bambanani

5 april 2017

In de scholen van de townships rond Phalaborwa zijn drop-out percentages van 90% heel normaal. Een gevolg hiervan is dat bijna de helft van de beroepsbevolking hier werkeloos is. Door gemotiveerde mensen op te leiden en te trainen tot gekwalificeerde onderwijzers, zet Bambanani zich in om deze drop-out cijfers (en daarmee hopelijk ook het werkloosheidcijfer) te verkleinen. Hiervoor werken we intensief samen met de Sector Education and Training Authority (SETA) van de Zuid Afrikaanse overheid.
Het eerste samenwerkingstraject bestaat uit een intensieve ICT-cursus, waarbij de dee
lnemers leren werken met Word, Excel, Outlook en Powerpoint. Na een grondige selectie zijn 25 onderwijzeressen van Bambanani scholen en 25 werklozen uit de diverse townships in juni jl. met deze opleiding gestart.
De opleiding duurt een half jaar, waarbij de deelnemers iedere maand een week lang klassikaal trainen. Aan het einde van dit traject kunnen de cursisten niet alleen goed met een computer overweg, maar krijgen ze ook een officieel erkend diploma en een laptop! Dat geeft ze een enorme voorsprong op de arbeidsmarkt.
Dit veelomvattende opleidingsprogramma kost 1 miljoen rand en wordt geheel betaald door SETA. Bambanani heeft de organisatie op zich genomen en een professor van de Venda University doceert. De deelnemers betalen geen cursusgeld. Als tegenprestatie dragen de Bambanani-onderwijzeressen de opgedane kennis over aan hun collega’s. De werklozen uit de townships geven na afronding van de training bijles aan highschool leerlingen, om zo het drop-out percentage te helpen verlagen.
Het mooie van dit project voor Bambanani is tweeledig. Allereerst voorzien we
25 scholen van een laptop en een goed opgeleide onderwijzeres. Ten tweede, en dat is minstens zo belangrijk, is er erkenning voor onze opleidingentak, nu de overheid via Bambanani kennis wil overdragen naar de lokale bevolking. Als de officiële accreditatie rond is, kunnen we in de toekomst een breed scala aan opleidingen en trainingen aanbieden. Te beginnen met de opleidingen voor onderwijskrachten in de onderbouw; ECD-1, EDC-4 en EDC-5.
 Bambanani, Growing Dreams.