Vol goede moed vooruit!

Vol goede moed vooruit!

7 januari 2022

Een korte terugblik op 2021 leert ons dat Covid19 in Zuid-Afrika veel zaken verstoord heeft, vooral als het gaat om die kwetsbare groep mensen die in townships leeft. Armoede en werkeloosheid waren al een groot probleem en zijn er zeker niet kleiner op geworden. De noodzakelijke sluiting van scholen droeg ook niet bij aan het welzijn van de Bambanani kinderen. Kortom, een jaar om snel te vergeten.. Gelukkig hebben we met het Bambanani Noodfonds toch nog een beetje kunnen helpen.

Dankzij alle donaties aan het Noodfonds hoefden we geen onderwijzend personeel te ontslaan. Met een gegarandeerd basisinkomen hebben we ze in deze moeilijke fase financieel kunnen steunen. Mede dankzij de voedselhulp uit het noodfonds hebben alle Bambanani kinderen de Corona periode overleefd. Wel zijn we geconfronteerd met een behoorlijke grote sterfte onder de ouders van schoolgaande kinderen, een trieste en harde boodschap.

Sinds eind 2021 zijn de scholen weer open en we zien op dit moment dat er grofweg 35% minder kinderen naar school komt. Enerzijds doordat de schrik er nog steeds goed in zit. Anderzijds doordat de financiële ruimte voor ouders nog kleiner is geworden en ze het schoolgeld simpelweg niet kunnen betalen.

In 2022 blijven de scholen vooralsnog open. We hebben Covid beschermingspakketten ingekocht voor alle scholen die dat zelf niet kunnen betalen. Ook is er al volop geïnvesteerd in het Foodprogram voor 2022, zodat op alle scholen voldoende gevarieerd voedsel beschikbaar is.

Zo doen we er alles aan om ook in 2022 die veilige haven te zijn waar kinderen aandacht, troost, voedsel en onderwijs krijgen.