In memoriam Netty de Weert-Scheepers

In memoriam Netty de Weert-Scheepers

13 april 2019

Vandaag hebben we de laatste eer bewezen aan Netty de Weert – Scheepers, vrouw van oud-Bambanani voorzitter Cor de Weert. Met haar afscheid verliezen we een bevlogen ambassadeur, met een duidelijke visie en een groot hart waar het om de zorg voor anderen gaat.

Van meet af aan kon Bambanani op de warme steun van Netty rekenen. Ze was verschillende keren ter plaatse in Zuid-Afrika om met eigen ogen de projecten te bekijken en waar nodig extra hulp te bieden. Zo maakte Netty het onder meer mogelijk om de Cornetty school te bouwen, waar óók kinderen van Mozambikaanse vluchtelingen een veilig heenkomen hebben. Deze school krijgt nu extra betekenis als tastbare herinnering aan onze verbondenheid met Netty.

Lieve Netty, vaarwel.