Iedere Bambanani-school een tuinman…

Iedere Bambanani-school een tuinman…

16 september 2018

De Vrienden van Bambanani werken hard aan de doelstelling voor het jaar 2020. Op dat moment moet 75% van alle scholen een duurzaam zelfstandig en zelfredzaam bestaan leiden. Vooralsnog liggen we op schema, maar…

Het hebben van een eigen tuinman voor de voedselvoorziening is een onmisbare schakel in dit geheel. Een cruciale schakel, waar de meeste scholen helaas geen geld voor hebben. Sterker nog, er zijn nog steeds veel schooltjes waar het hele team uit vrijwilligers bestaat. Vrijwilligers die de tuin ‘erbij’ moeten doen, terwijl ze hun handen al vol hebben aan de kids. Met als gevolg dat onze investeringen in schooltuinen, foodtunnels en watervoorziening lang niet overal goed benut worden.

De principals van de scholen herkennen dit probleem en zijn enthousiast over het idee om via sponsoring een Bambanani-tuinmannenproject op te starten. We beginnen daarmee als proef op de Pfukani school. De schooltuin is hier al goed op orde. Door een fulltime tuinman aan te stellen, kan de oogst verder worden uitgebreid. Door die extra oogst te verkopen, krijgt de school een structurele eigen inkomstenbron. Op termijn zijn die inkomsten ruimschoots voldoende voor het salaris van de tuinman.

Na drie maanden evalueren we de proef en breiden we het tuinmannenproject uit naar andere scholen. Wil je bijdragen aan dit mooie nieuwe initiatief? Stuur dan een mail naar info@bambanani.nl of bel Ed Rakhorst (06-22395859). Appen kan ook.